Praktiskt information inför Stockholm Fotomaraton 2022

Nu är det snart dags för starten av Stockholm Fotomaraton!

Nedan är de allra viktigaste sakerna att tänka på inför lördag 20 augusti.

– Starten går kl 12 från Magasin 2 i Frihamnen Stockholm (kartlänk). Viktigt att du har hämtat ut ditt material och checkat in innan starten går.

– Incheckningen startar kl 10 vid Magasin 2 i Frihamnen Stockholm. Viktigt och bra att vara i god tid innan starten klockan 12. (Kartlänk)

– Till starten tar du dig enkelt via kollektivtrafik: antingen tunnelbana röda linjen mot Ropsten till Gärdet och sedan buss 1 alternativt promenera några minuter eller spårväg City 7 till Nybroplan och sedan buss 76 mot Ropsten – gå av vid Frihamnsporten. Ladda förslagsvis ner SLs app eller ResISthlm.

– Här hittar du din biljett:

 • Gå till Billetto.se och logga in med det konto du köpte biljett.
 • Klicka på Mina biljetter eller den här länken https://billetto.se/ticket\_buyer/tickets/events/601643.
 • Säkerställ att all info är rätt för varje biljett (rätt innehavare, rätt mailadress). Om det behöver ändras: klicka på ”Mer”.
 • Du kan också ladda ner biljetten som pdf under ”Mer” alt ladda ner en bild med QR-kod och streckkod. Streckkoden är den som vi kommer att läsa av.
 • Viktigt att du laddar ner din biljett i din telefon eller helst utskriven för snabbast hantering.

Glöm inte att:

 • Ladda dina batterier till kameran
 • Rensa minneskortet inför tävlingen/se till att ha plats på mobilen för bilderna
 • Ta med en vattenflaska (eller köp vara coola Fotomarataon-flaskor vid start)
 • Ta med dig extra par strumpor och nån jacka (särskilt om du ska vara med 24 timmar)

Viktiga sidor att checka in för mer information:

– Praktiskt information: här finns allt du behöver veta runt själva tävlingen.
– Vanliga frågor: här finns svar på alla tänkbara frågor som du kan ha runt Stockholm Fotomaraton
– Etik och moral: här har vi samlat våra ställningstaganden och tips runt hur vi som tävlande fotografer ska hantera saker som personlig integritet, fotografering av andra personer mm. Läs gärna igenom den innan lördag.

Mingelkvällen fredag 19 augusti 17-19

Vi ses på Scandinavian Photo Vasagatan i Stockholm kvällen innan fotomaraton. Möt oss som jobbar med Stockholm Fotomaraton, möt andra deltagare och kanske köp det sista du behöver för utrustningen. Du som inte har någon att gå med – ta chansen att hitta fotomaransällskap!

Glöm inte att du kan låna SIGMA-utrustning – boka det direkt här www.sigma-imaging.se/fotomaraton-2022

Du som har kompisar som du ska gå med – säkra att de fått all den här informationen!


Information for you attending Stockholm Fotomaraton

Now it’s almost time for the start of the Stockholm Fotomarathon!

Below are the most important things to consider before Saturday, 20 August.

– The start is at 12 noon from Magasin 2 in Frihamnen Stockholm (map link). You must have collected your material and checked in before the start.

– Check-in starts at 10 a.m. at Magasin 2 in Frihamnen Stockholm. Necessary and good to be in good time before the start at 12 o’clock. (Map link)

– You can get to the start quickly via public transport: either subway red line towards Ropsten to Gärdet and then bus 1, alternatively walk a few minutes or tramway City 7 to Nybroplan and then bus 76 towards Ropsten – get off at Frihamnsporten.

Here you can find your ticket:

 • Go to Billetto.se and log in with the account you bought the ticket from.
 • Click on My tickets or this link https://billetto.se/ticket\_buyer/tickets/events/601643.
 • Ensure that all information is correct for each ticket (correct holder, correct email address). If it needs to be changed: click “More”.
 • You can also download the ticket as a pdf under “More” or download an image with a QR code and a barcode. The barcode is the one we will read.
 • You must download your ticket to your phone or preferably print it out for the fastest processing.

Do not forget to:

 • Charge your camera batteries
 • Clear the memory card before the competition/make sure there is room on the mobile phone for the pictures
 • Bring a water bottle (or buy cool Photomarathon bottles at the start)
 • Take an extra pair of socks and a jacket with you (especially if you will be there for 24 hours)

Essential pages to check in for more information:
– Practical information: here is everything you need to know about the competition.
– Frequently asked questions: here are answers to all conceivable questions you may have about the Stockholm Fotomaraton
– Ethics and morality: here, we have collected our positions and tips on how we as competing photographers should handle personal integrity, photographing other people, etc. Please read it through before Saturday.

Mingle evening Friday 19 August 17-19

See you at Scandinavian Photo Vasagatan in Stockholm the evening before the photo marathon. Meet us who work with Stockholm Fotomaraton, meet other participants and maybe buy the last thing you need for the equipment. You don’t have anyone to go with – take the chance to find Fotomaraton company!

Don’t forget that you can borrow SIGMA equipment – book it directly here www.sigma-imaging.se/fotomaraton-2022

You who have friends who are going to join – make sure they get all this information!

Foto: Mikael Vemmenby


Posted

in

by

Comments

One response to “Praktiskt information inför Stockholm Fotomaraton 2022”

 1. […] Hoppas ni är lika peppade som vi och i det här mailet kommer i kortformat en mängd info. Vi postade en massa matnyttig information tidigare i veckan. Här finns info om hur du laddar ner din biljett och en del […]