Regler

Kommer att uppdateras innan Stockholm Fotomaraton 2021.

1. Stockholm Fotomaraton är ett digitalt eller analogt event.
Du får delta med vilken kamera som helst, digital eller småformats analog. Tänk på att ta med tillhörande minneskort. Om du fotar analogt ska du ta med den film du väljer att använda (se lista nedan). Minneskortet/filmen ska vara tomt/tom när tävlingen börjar.

Godkända filmer för de analoga klassen:

Färg 135-film:

Valfri filmtyp som framkallas med C41 metoden

Svartvit 135-film:

Tri-x, TMax-100, TMax-400, Ilford HP5, Ilford Delta 100 och 400

2. Bilder i rätt ordning

2.1 Du ska fota 12 teman med en bild per tema, i rätt ordning. Du får radera bilder på kortet men alla teman ska vara fotade i rätt ordning. Det betyder att du ej kan gå tillbaka och fota ett gammalt tema efter att du har fotat klart på temat efter.

2.2 Fotograferar du analogt kan du enbart ta en bild per tema, 12 bilder i rätt ordning efter varandra. För att förenkla efterarbetet så gäller det för den analoga klassen att de tre första exponeringarna på rullen ska vara “blanka”, dvs exponerade med linslocket på. Bilden efter dessa tre första blanka exponeringar kommer att räknas som din bild på tema nummer 1.

3. När får bilder tas?

3.1 Alla bilder ska vara tagna under tiden då du deltar Stockholm Fotomaraton. Under de åtta timmarna mellan start och mål. Notera dock att du inte behöver ta ett tema i per timme. (Se till att kamerans klocka är rätt inställd.)

4. Alla bilder ska vara tagna med samma kamera.

5. Format på bilder

5.1 Alla bilder ska vara i JPEG format, RAW filer accepteras ej.

5.2 Fotograferar du analogt så exponera efter filmens ASA, det är ej möjligt att få filmerna pressade vid framkallning.

6. Du får använda blixtar, stativ, analoga filter och andra tillbehör.

7. Du får inte redigera någon bild på något vis. Du får inte ändra i Exif-datan, byta namn eller annat. All manipulation av en bild eller dess metadata leder till diskvalifikation. Detta kollas av ett specialbyggt program för Stockholm Fotomaraton.

8. Du får inte använda eventuella applikationer i kameran som till exempel ger möjlighet till att ändra bilderna innan de tas. Inställningar som svartvitt, skärpa och övrigt som ändras i Jpeg-konverteringen är godkänt. Det är eventuella applikationer som ej är tillåtna. Utgångspunkten är att allt du kan göra på en analog kamera är tillåtet för bilder tagna med en digital kamera. Du är själv ansvarig att kunna bevisa att specialfunktioner hade fungerat på en analog kamera, till exempel kunde du använda svartvit film vilket därför är godkänt om det görs i inställningarna före bilden tagits.

9. Ditt minneskort/din film ska endast ha 12 bilder i rätt ordning när du går i mål och laddar in bilderna/lämnar in filmen. Inlämning av fler eller färre bilder leder till diskvalifikation.

10. Du måste ta dig till den digitala checkpointen under den utsatta tiden för att få ett diplom och vara med i bedömningen.

11. Du måste alltid bära din nummerlapp synligt.

12. Du måste gå i mål och ha lämnat in ditt minneskort/din film senast 9 timmar efter att du startat i årets fotomaraton.

13. Du måste följa de etiska regler som gäller vid fotografering.

14. Efter tävling får du ej dela bilderna publikt (bortsett från anvisad Facebook-grupp) innan den 13/9 då jurymötet äger rum.

15. Vid frågor eller liknande som hamnar utanför reglerna eller olika tolkning av reglerna så har tävlingsledningen och/eller jury vetorätt som ej kan överklagas.