Allmänna villkor

Senast uppdaterade 2022-10-23.

In English.

Dessa villkor gäller mellan den registrerade deltagaren och Fotomaraton Sverige AB (559209-9732) (hädanefter benämnd Arrangören).

 1. Arrangörens ansvar
  Arrangören kommer att förse alla registrerade deltagare med deltagarmaterial förutsatt att deltagaren anländer till stationerna inom de tidsramar som kommuniceras av tävlingsledningen inför och under tävlingen, samt personer som kommunicerar på uppdrag av tävlingsledningen.
 2. Personuppgifter
  • Genom anmälan godkänner deltagaren att Arrangören hanterar de personuppgifter som deltagaren eller representant för deltagaren (den som anmält deltagaren) lagt in vid anmälan. 
  • Den som anmäler en annan person är skyldig att informera och inhämta godkännande att uppgifterna används enligt dessa Allmänna villkor av denna person.
  • Deltagaren godkänner även att ta emot information från Arrangören om de evenemang som genomförs av Arrangören.
  • Deltagaren godkänner att bilder och filmer på hen får användas i Arrangörens och partners marknadsföring kring arrangemang arrangerade av eller i partnerskap med Arrangören.
 3. Återbetalning
  Betald anmälningsavgift går ej att få tillbaka. Det är dock tillåtet att sälja/ge bort sin plats. Detta skall ske senast 24 timmar före start och Deltagaren är själv skyldig att uppdatera alla uppgifter i bokningssystemet Billetto (se vanliga frågor för info om hur detta görs).
 4. Vid inställt evenemang
  Om eventet ställs in kommer biljettavgiften (exkl bokningsavgift på upp till 10% från Billetto) återbetalas snarast.
 5. Inställt evenemang på grund av Force Majeure
  Vid extrema händelser (force majeure) såsom terrorattack, naturkatastrof, brand, inbrott, epidemi/pandemi med mera eller på inrådan av myndigheter kan eventet ställas in på kort varsel. I händelse av force majeure kommer maximalt 50% av biljettavgiften (exkl Billettos bokningsavgift på upp till 10%) att återbetalas. 
 6. Inställt evenemang på grund av Covid-19
  Om eventet skulle tvingas ställa in med anledning av Covid-19 kommer maximalt 50% av biljettavgiften (exkl Billettos bokningsavgift på upp till 10%) att återbetalas. Arrangören förväntar sig att kunna genomföra i första hand en tävling med en eller flera fysiska starter och i andra hand en helt digital tävling.
 7. Tävlingens längd
  Arrangörens målsättning är att genomföra ett evenemang som pågår i 8 respektive 24 timmar. Förutsättningen för att genomföra ett evenemang som pågår i 24 timmar är att allmänna sammankomster med minst 600 deltagare är tillåtna (med eller utan s.k. vaccinationsbevis/covidbevis) i enligt arrangören lämplig tid för planering. Om inte 24 timmar bedöms som möjligt att genomföra har arrangören rätt till att ställa om evenemanget till att endast pågå i 8 timmar.
 8. Om deltagarens bilder
  • Deltagande i tävlingen ger arrangören tillstånd att lagra, använda och publicera deltagarens bilder i samband med dess utställningar (i alla medier), på sin hemsida, sociala medier och marknadsföring. 
  • Deltagande i tävlingen ger arrangören tillstånd att dela bilder med Arrangörens partners, vilka i sina kanaler (både fysiska och digitala) får möjlighet att visa upp deltagande bilder i sammanhang där det framgår att det handlar om bidrag till tävlingen Stockholm Fotomaraton. Bilderna får ej användas i Arrangörens partners marknadsföring, utom när det handlar om att visa upp Stockholm Fotomaraton eller deras samarbete med Stockholm Fotomaraton.
  • Deltagaren ansvarar för att säkerställa godkännande för användning av bilderna enligt tävlingens regler, av personer som är identifierbara på bild samt att hen äger rättigheterna till bilderna.
 9. Försäkring och skador
  Arrangörerna är ej ansvariga för några skador deltagare, människor runt omkring deltagaren eller deras utrustning kan komma att dra på sig under eventet, prisutdelning, dess utställningar eller andra aktiviteter. Varje deltagare är ansvarig över att inneha egen försäkring som täcker eventuella skador som kan uppkomma.
 10. Deltagare under 18 år
  Deltagare under 18 år ska ha målsmans underskrift för deltagande. Underskriften ska på begäran kunna visas i samband med start.
 11. Vinst och jury
  • Juryns beslut kan ej överklagas.
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 12. Regler och villkor, inkl ändring av dessa
  • Alla deltagare måste ta del av och följa tävlingens, vid var tid gällande, regler. Arrangören har alltid tolkningsföreträde gällande hur tävlingens regler och villkor bedöms vid diskussioner om exempelvis vilka funktioner på en kamera eller telefon som är godkända att tävla med.
  • Arrangörerna har rätt att ändra tävlingens regler och villkor fram till och med dagen innan tävlingen. Vid stora ändringar kommer deltagarna som anmält sig att meddelas via den mailadress som angavs vid registrering.
 13. Rätt att begära Covidbevis/vaccinationsbevis
  • Arrangören har rätt att begära, av svenska myndigheter godkända, “Covidbevis”/vaccinationsbevis mot Covid-19 av anmälda deltagare. Arrangören äger rätt att neka icke-vaccinerade personer att delta. Nekat deltagande på grund av saknat, inaktuellt eller av svenska myndigheter ej godkända Covidbevis/vaccinationsbevis ger EJ rätt till återbetalning.
   Med andra ord; arrangören har rätt att kräva att varje deltagare är vaccinerad. 
  • Arrangören har rätt (dock ej skyldighet) att undanta från detta krav de deltagare som tillhör grupper som avråds från att vaccinera sig. Detta sker enligt de rekommendationer som finns från myndigheter, till exempel genom läkarintyg.
 14. Biljetter
  • Deltagaren är skyldig att säkerställa att korrekt för- och efternamn samt mailadress finns på alla biljetter senast två månader före start.