Allmänna villkor

Senast uppdaterade 2021-02-26.

 1. Fotomaraton Sverige AB (559209-9732) (hädanefter benämnd Arrangören) kommer att förse alla registrerade deltagare med deltagarmaterial förutsatt att deltagaren anländer till stationerna inom de utsatta tidsramarna. Arrangören kommer göra sitt yttersta för att hålla tävlingens teman hemliga fram till starten för alla som kan deltaga i tävlingen.
 2. Betald anmälningsavgift går ej att få tillbaka. Det är dock tillåtet att sälja/ge bort sin plats. 
 3. Om eventet ställs in kommer biljettavgiften (exkl bokningsavgift från Billetto) återbetalas snarast. 
 4. Vid extrema händelser (force majeure) såsom terrorattack, naturkatastrof, epidemi/pandemi med mera eller på inrådan av myndigheter kan eventet ställas in på kort varsel. I händelse av force majeure kommer maximalt 50% av biljettavgiften (exkl Billettos bokningsavgift) att återbetalas. 
 5. Force majeure reglerna gäller även om eventet skulle tvingas ställa in med anledning av  Covid-19. Arrangören förväntar sig att kunna genomföra i första hand en tävling med en eller flera fysiska starter och i andra hand en helt digital tävling.
 6. Deltagande i tävlingen ger arrangören tillstånd att lagra, använda och publicera deltagarens bilder i samband med dess utställningar, promotion och marknadsföring. Deltagaren godkänner även att bilder och filmer på hen får användas i arrangörens och partners marknadsföring kring arrangemang arrangerade av eller i partnerskap med Arrangören.
 7. Genom anmälan godkänner deltagaren att ta emot information från Arrangören om de evenemang som genomförs av Arrangören.
 8. Deltagaren ansvarar för att säkerställa godkännande för användning av bilderna enligt tävlingens regler, av personer som är identifierbara på bild samt att hen äger rättigheterna till bilderna.
 9. Arrangörerna är ej ansvariga för några skador deltagare, människor runt omkring deltagaren eller deras utrustning kan komma att dra på sig under eventet och dess utställning. Varje deltagare är skyldig att inneha egen försäkring (vanligtvis hemförsäkring samt eventuellt sakförsäkring på kamerautrustning) som täcker eventuella skador som kan uppkomma.
 10. Deltagare under 18 år ska ha målsmans underskrift för deltagande. Underskriften ska på begäran kunna visas i samband med start.
 11. Juryns beslut kan ej överklagas.
 12. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 13. Alla deltagare måste ta del av och följa tävlingens, vid var tid gällande, regler. Arrangören har alltid tolkningsföreträde gällande hur tävlingens regler och villkor bedöms vid diskussioner om exempelvis vilka funktioner på en kamera som är godkända att tävla med.
 14. Arrangörerna har rätt att ändra tävlingens regler och villkor fram till och med dagen innan tävlingen. Vid stora ändringar kommer deltagarna som anmält sig att meddelas via den mailadress som angavs vid registrering.
 15. Arrangören har rätt att begära, av myndighet utfärdat, vaccinationspass/-intyg mot Covid-19 av anmälda deltagare. Arrangören äger rätt att neka icke-vaccinerade personer att delta. Med andra ord; arrangören har rätt att kräva att varje deltagare är vaccinerad. Men arrangören har även rätt (dock ej skyldighet) att undanta från detta krav de deltagare som tillhör grupper som avråds från att vaccinera sig.
 16. Biljetter med dubbel samt trippel inlämning får endast användas av en och samma individ. Det är alltså inte tillåtet att vara två personer som delar på en sådan biljett och lämnar in varsitt bidrag.